boras-logotyp-utan-bg

Borås Animal Save

Borås Animal Save finns på plats utanför slakterier för att vara vittnen till djuren och dokumentera deras sista tid i livet.

Kontakt:

info@savemovementsverige.se | 070-2579097