gb-fish-save-logo

Göteborg Fish Save

Göteborg Fish Save är en del av det globala närverket The Save Movement. Vi arrangerar manifestationer där vi vittnar om slakt och exploatering av vattenlevande djur.

Följ oss gärna via vår facebook-sida.

Kontakt:

info@savemovementsverige.se | 070-2579097