helsingborg

Helsingborg Fish Save

Välkommen till Helsingborg Fish Save!

Vi är den första gruppen av sitt slag i Sverige, som fokuserar på att vittna om slakt och exploatering av vattendjur. Helsingborg Fish Save arrangerar så kallade “vigiler” (manifestationer) i Helsingborg med omnejd. Vigiler med Helsingborg Fish Save är annorlunda än vigiler som hålls vid slakterier för landdjur. Vi kommer fokusera på olika platser där slakt och exploatering av vattendjur sker, såsom hamnar och restauranger. Där håller vi fredliga manifestationer och de medverkande håller skyltar med ickevåldsliga budskap som stöd för djuren och veganism.

Helsingborg Fish Save förespråkar veganism och avskaffande av all form av förtryck. Mer info finns på vår facebook-sida där ni också kan se när vi håller vår nästa manifestation.

Kontakt:

info@savemovementsverige.se | 070-2579097