sweden-bee-save-logo

Sweden Bee save

Visste du att bin ”pratar” genom att dansa?

Nobelpristagaren och etologen Karl von Frisch upptäckte att bin har en intrikat dans som med exakthet kommunicerar till de andra bina vilket avstånd och riktning det finns pollen att hämta. Modern forskning visar att bin även kan känna igen mänskliga ansikten. Försök har också visat att bin har metakognition, vilket innebär att de är medvetna om sina egna tankar, något mänskliga barn vanligtvis utvecklar i fyraårsåldern.

Forskning har ännu inte kommit fram till klara bevis på om bin och andra insekter kan lida eller inte, men det lutar åt att de kan känna men deras upplevelse av smärta kan uttrycka sig på ett annat sätt än för människor. Det finns omkring 20 000 kända bi-arter i världen. Honungsbiet är en art med 44 underarter.

Vårt förhållande till bina

Människor har utnyttjat bin för deras honung under tusentals år, framför allt som ett sötningsmedel men också i religiösa ritualer. Det är stor risk att vi bidrar till att skada bina i den moderna honungsproduktionen. Honungsbin transporteras då och då i lastbilar för att tas till fält som ska pollineras, något som lär vara mycket stressande för bina. Vi människor tar honungen som bina annars skulle använt som näring.

Den stora mängden av tambin har gjort att vildbin minskat drastiskt i antal eftersom den pollen som finns tillgänglig i naturen inte räcker till alla. Bristen på pollen har också att göra med hur jordbruket ser ut idag. Drygt två tredjedelar av alla ängs- och betesmarker som fanns på 1800-talet är borta, och med dem mycket av blommorna. Idag dominerar monokulturer, där man endast odlar ett växtslag åt gången, vilket skadar bin och andra insekter som är beroende av blommor för att få pollen och nektar ifrån. Förutom att de har svårt att hitta mat så är det idag svårt eller omöjligt för många vildbin att bygga ett hem eftersom vi människor förstört lämpliga sandmarker och skövlat mycket träd som är lämpliga för vildbina som boplatser.  Bland de största hoten mot bina ingår bekämpningsmedel som används i båda privata trädgårdar och inom konventionellt jordbruk.

Eftersom människor och många vilda djur är beroende av pollinering för att grönsaker och frukt ska kunna växa så drabbas långt fler än bina när vi försämrar livssituationen för bina och andra pollinatörer.

Vad är Sweden Bee Save?

Vi vill öka kunskapen om de fantastiska bina och vilken viktig roll de spelar i vår miljön. Det är mycket forskningen ännu inte vet om bin och andra insekter. Men för oss räcker det att misstänka att de kan känna smärta för att bry oss om dem som enskilda individer. Förutom att ha ett värde i sig själva så bidrar de också med viktiga ekotjänster till gagn för människor och andra djur. Vi informerar om exploateringen av bin, honungsindustrin och på andra sätt vi utnyttjar och skadar bin.

Sweden Bee Save är en grupp inom den ideella föreningen Save Movement Sverige som i sin tur är en del av det globala Animal Save Movement som fredligt kämpar för alla djurs rätt att inte utnyttjas och dödas av människor.

https://www.facebook.com/swedenbeesave

Tips på vad du kan göra för bina

  • Har du trädgård, mark, balkong, en koloni, eller liknande så plantera gärna mycket blommor/växter och sedan låta det växa fritt.
  • Du kan bygga ett “insektshotell” (googla!) som ger ett välbehövligt hem för vilda bin och andra insekter.
  • Välj bort honung och köp istället agavesirap som är dubbelt så sött som honung men mycket lägre GI-värde.
  • Kontakta din eller andras kommuner och be dem att anlägga fler viltväxta områden och fråga om de kan minska på användningen av bekämpningsmedel.
  • Välj ekologiska och KRAV-märkta varor så bidrar du inte till bekämpningsmedel inom jordbruket.

Kontakt:

info@savemovementsverige.se | 070-2579097