Dag efter dag dödas hundratusentals djur på svenska slakterier. Deras liv är en plåga från att de öppnar ögonen i djurfabriken tills de dödas på slakteriet. Kycklingar avlas fram för att växa så snabbt att benen inte orkar bära upp dem. 98 procent av alla grisar får aldrig gå utomhus. Kalvarna slits från sina mammor direkt efter födseln inom mjölkindustrin. På slakteriet känner djuren ångest och stress av skrik från artfränder och lukten från blod, bajs och urin.

Men det måste inte vara så här. I dagens Sverige kan vi ställa om till ett växtbaserat matsystem. Redan idag inser företag att allt fler konsumenter efterfrågar djurfri mat. De utvecklar produkter som är goda, och dessutom bättre för hälsan och klimatet. Det bästa med att avveckla djurfabrikerna och slakterierna är att djuren slipper lidandet och dödandet. Sågklingorna och djurskriken kan äntligen tystna.

Stoppa slakten är en kampanj som vill förbjuda slakterier i Sverige. Vi vill genom politiska beslut och lagstiftning sätta stopp för slakten. Ett sådant beslut skulle i praktiken innebära slutet för den svenska djurindustrin. Vi vill bidra till ett demokratiskt och öppet samtal om hur vi kan växla över till en djurfri matproduktion, som är bättre för djuren, människor och miljön. Vår kampanj bygger på ickevåld, öppenhet och demokrati.

Om vi medborgare på sikt ska lyckas stänga slakterierna krävs det att många medverkar. Därför hoppas vi att just du ska vilja vara en del av kampanjen. 

Du kan börja med att skriva på vår namninsamling. Du får också gärna skriva brev till politiker och till köttföretag. Skriv en insändare om varför vi behöver förbjuda slakterier! Prata med folk om möjligheten att stoppa dödandet av djur. Om du har ett slakteri i närheten där du bor så kan du ta kampanjen dit, gärna tillsammans med andra i din omgivning. Många fler tips på vad du kan göra finns på Stoppa slaktens hemsida.

En människa kan leva ett hälsosamt liv utan att döda djur för föda. Om hon äter kött så tar hon djurs liv endast för att tillfredsställa gommen. Och att handla så är omoraliskt.

                                                                                           Lev Tolstoj, rysk författare

Foto av Slakteriinspektionen från Dalsjöfors slakteri