I vår förening håller vi just nu på med tre kampanjer. Målet för kampanjen Stoppa slakten är att på sikt förbjuda slakten av djur i Sverige genom att skapa opinion för detta. Målet med kampanjen Plant Based Treaty är att växla om till ett växtbaserat samhälle för miljön och djuren. Målet med Årets djurhycklare är att informera om det stora lidandet i djurindustrin som göms bakom vackra och vilseledande ord. Vi hoppas att du vill bli aktiv i en eller flera av dessa kampanjer. Kontakta oss gärna på info@savemovementsverige.se om du vill bidra till kampanjerna!

  • Årets djurhycklare
    Årets djurhycklare är ett pris som årligen delas ut till ett företag, organisation eller person som beskriver djurhållning på ett överdrivet positivt sätt när djuren i själva verket lider svårt. Bakom priset står djurrättsorganisationen Save Movement Sverige. År 2021 var det Arla som vann Årets djurhycklare och 2022 blev det Svensk Fågel. Se motiveringarna och… Read more: Årets djurhycklare
  • Stoppa slakten
    Dag efter dag dödas hundratusentals djur på svenska slakterier. Deras liv är en plåga från att de öppnar ögonen i djurfabriken tills de dödas på slakteriet. Kycklingar avlas fram för att växa så snabbt att benen inte orkar bära upp dem. 98 procent av alla grisar får aldrig gå utomhus. Kalvarna slits från sina mammor… Read more: Stoppa slakten
  • Plant Based Treaty
    Vi lever i en tid där klimatkrisen hotar vår existens. Förutom en global uppvärmning som blir allt värre så plågas jordklotet av minskad biologisk mångfald, skövling av skog, artdöd, jorderosion, vattenbrist och döda hav. Oftast är dessa miljöproblem sammanlänkande och en följd av människans exploatering av jorden. Att minska på fossila bränsle är nödvändigt men… Read more: Plant Based Treaty