Pandemin fortsatte att påverka vår verksamhet under året med färre vigiler och periodvis begränsningar i hur många vi kunde vara på varje manifestation. Trots detta genomförde 12 Save-grupper i Sverige ändå 95 vigiler (manifestationer vid slakterier) och sex outreach-manifestationer på stan. Den längsta vigilen på fem dagar utfördes av Kristianstad Pig Save. Tre dagar långa vigiler utfördes under sommaren av Linköping Animal Save och Borås Animal Save. Flera lokalgrupper genomförde också vigiler med särskilda teman som vid Alla hjärtans dag och Allhelgona då vi mindes offren. Under året startade vi vår första grupp för bin nämligen Sweden Bee Save. Gruppen har kontaktat 40 kommuner angående vildvuxna områden och andra åtgärder som räddar/gynnar bin och andra pollinatörer.

Under femdagarsvigil i Kristianstad

Stoppa slakten

Pandemin har lett till att fler av oss har hållit oss hemma betydligt mer än vanligt. Det har varit beklagligt på många sätt att inte kunna utföra manifestationer i samma grad som tidigare men det har också haft en del positiva effekter. En sådan är att det gett mer tid att fundera kring vad som är mest effektivt för djuren. I februari 2021 arrangerade vi ett samtal med Jamie Harris från Sentience Institute för att prata om just den frågan. En av de tydligaste sakerna som framgick är att det är effektivt att försöka förändra samhällets strukturer – det vill säga företag, myndigheter och politiska institutioner – till skillnad från att endast fokusera på den enskilda konsumenten. Vi fick en ansökan om ekonomiskt stöd beviljad från internationella Save-fonden om att starta kampanjen Stoppa slakten. Den första aktiviteten inom kampanjen var att göra en opinionsundersökning i samarbete med Demoskop där vi frågade 1075 svenskar vad de tyckte om svensk djurhållning och slakt. I juli sjösatte vi officiellt kampanjen med en manifestation utanför HKScans svenska huvudkontor i Stockholm. Utöver den har omkring tio manifestationer för Stoppa slakten arrangerats på olika ställen i landet av Save-grupper. Vi har också på kampanjens hemsida startat en namninsamling för ett förbud av slakterier.

En die-in vid HKScans huvudkontor vid sjösättningen av Stoppa slakten

Årets djurhycklare

Under året sjösatte vi i Save utmärkelsen Årets djurhycklare, som årligen ska delas ut till ett företag, organisation eller person som beskriver djurhållning på ett överdrivet positivt sätt när djuren i själva verket lider svårt. Under oktober var det öppet för alla att nominera till utmärkelsen. Vi fick in omkring 40 förslag. Av dessa valde styrelsen ut tre nominerade: Arla, Kronfågel och Lantbrukarnas Riksförbund. I omröstningen vann Arla överlägset. Andraplatsen fick Kronfågel och LRF erhöll tredjeplaceringen. Under november och december åkte vi till respektive prisvinnares kontor och överlämnade priserna.

Årets djurhycklare – logga av Josephine Skapare

Föredrag och podd

Den 18 maj hade vi ett onlineevent där den internationellt erkände etologen Jonathan Balcombe intervjuades om hans nya bok “Super Fly”, samt delade med sig av information om hur vi kan hjälpa bin och andra insekter. Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige, höll ett föredrag om Stoppa slakten på internationella djurrättskonferensen i september och samma föredrag, fast på svenska, i samband med föreningen Vildåsnans jubileum. Martin deltog också i en podd för professionella chaufförer där det diskuterades djurrätt och djurskydd. Vi frågade ut Farida Al-Albani, partiledare i Feministiskt initiativ, om hur vi bäst kan påverka politiken för en bättre framtid för djuren. Henrik Wig höll ett pass med oss om hur man bäst håller ett tal för djuren.

Nationellt

Styrelsen har haft styrelsemöte varannan vecka under hela 2021 med något enstaka undantag. Där har vi tagit upp och diskuterat kring ämnen kopplade till organisationen, hur vi kan förbättra vårt arbete samt stötta våra lokalgrupper. Årsmötet hölls digitalt den 22 maj. Vi hade hoppats att kunna ha ett höstmöte men även denna gång var vi av corona-skäl tvungna att ställa in.

Internationellt

Vi är tacksamma att ha fått stöd från Save internationellt genom finanser och utbildningsinsatser. Från internationellt håll har man under 2021 satsat hårt på kampanjen The Plantbased Treaty, något som vi i svenska delen började så smått med under året men ska satsa mer på under 2022.

Sociala medier

Digital aktivism har blivit än mer viktig under pandemin när vi inte kan träffas fysiskt i samma utsträckning. Lokalgrupperna har jobbat med att få ut vårt budskap från respektive Facebook-sida och några har även Instagramkonton. Förutom att sprida genom gruppernas egna kanal så postar deltagarna på vigiler även i sina egna privata kanaler. Genom vår nya kampanj Stoppa slakten och priset Årets djurhycklare har vi, främst genom Facebook, informerat om djurens situation. På Youtube har vi lagt upp några av de videos vi har gjort under året. 

Slutligen vill vi i styrelsen skicka ett varmt tack till alla som under 2021 har varit aktiva på något sätt i Save – tack! Allt ifrån att vara delaktig på en vigil till att dela eller gilla save-poster gör skillnad för djuren. Djuren behöver oss människor som deras ambassadörer som kämpar för att den dag ska komma då vi inte längre behandlar djur som något, utan som någon. Den dagen har slakterierna gjorts om från dödsfabrik till kanske en plats där det tillverkas mat från växtriket. Om du är en person som varit aktiv för djuren kan du säga att du var en del i denna nödvändiga förändring till ett civiliserat och fredligt samhälle! 

Skylt vid HKScans slakteri i Linköping