Save Movement Sverige är vårt svenska namn och Animal Save Sweden vårt internationella namn som vi numera använder på Facebook. Vi är en del av det globala nätverket The Animal Save Movement. Flera hundra grupper på fem kontinenter står regelbundet vid slakterier för att finnas till för djuren under deras sista tid i livet. Vi är också aktiva på stan genom att visa djurindustrins verklighet och prata med folk om möjligheten att skifta till en djurvänlig kost. Målet är att uppmärksamma det onödiga dödandet av djur och att vara en del av en global djurrättsrörelse som på sikt gör att utnyttjandet och dödandet av djur upphör. Vi är redan flera grupper i Sverige men vi vill gärna bli många fler! Hör av dig till oss om du vill starta en ny grupp.

Ibland kallar vi våra manifestationer för “vigiler” efter det engelska ordet som betyder vaka. Ordet används av Save-grupper runt om i världen. Vi vill vara där för djuren under deras sista ögonblick för att vaka och för att uppmärksamma det orättfärdiga dödandet av dem.

 
01

Varför ska jag gå till en av era manifestationer för att se djur på väg till slakt?

Syftet är att kunna ge lite kärlek och omtanke till djuren som är ögonblick från att dödas. Genom att vara på plats för dem och dokumentera deras färd mot döden med foto och video. Genom att dela deras berättelser och att visa på verkligheten bakom köttätande så kan vi förhoppningsvis väcka empati för djuren och få fler att fundera över sina matvanor.

02

Kommer jag att klara av att vara med utanför ett slakteri utan att bryta ihop?

Det är naturligt att känslor kommer upp i en sådan situation. Men vår erfarenhet är att människor klarar mer än vad de tror. Det kan kännas stärkande att gå på en Save-manifestation! Du gör något för djuren och ditt liv känns mer meningsfullt. Du kommer inte heller att vara ensam om upplevelsen. Vi är alltid där i grupp och stöttar varandra.

03

Är ni en fredlig organisation?

Ja! Det är mycket viktigt för oss alltid bete oss fredligt och respektfullt mot alla, inklusive mot de som jobbar på slakterier och som kanske inte delar våra värderingar. Vi är emot våld och förtryck av både djur och människor, därför vill vi heller inte bidra till våld själva. Vi vill skapa en värld som präglas av rättvisa och ickevåld. Ambitionen är att detta förhållningssätt alltid ska prägla våra manifestationer och vår förening. Se mer kring hur vi uppför oss under våra manifestationer på Save-rörelsens riktlinjer.

Se gärna vår video om Save-rörelsen