Under året har åtta svenska Save-grupper genomfört 160 vigiler och outreach-events, betydligt fler än förra året. Det största tillskottet räknat i evenemang under året har varit Stockholm Animal Save, vår nyaste Save-grupp som har genomfört två manifestationer nästan varje vecka under hela året. Vi gläds också åt att Uppsala Animal Save och Animal Save Dalarna har fått en nytändning med många manifestationer på gator och torg och även interaktioner på sociala medier. Flera har skrivit och fått in insändare om djurindustrin i regionala och lokala tidningar. En aktiv i Animal Save Dalarna har begärt ut handlingar från länsstyrelsen om det lokala slakteriet. När det mesta som hon fick ut var maskerat så JO-anmälde hon länsstyrelsen, något som tidningen Syre skrev om. Uppsala Animal Save besökte två kosläpp för att med skyltar och tal ge en alternativ bild av mjölkproduktionen för att komplettera den romantiska och tillrättalagda bild som mjölkindustrin ger. 

Uppsala Animal Save på ett kosläpp

Save i Sverige har aldrig haft så många flerdagsvigiler som detta år. Uppsala Animal Save i tre dagar, Linköping Animal Save i tre dagar, Borås Animal Save i två dagar och Kristianstad Animal Save i fem dagar (se livesändningar därifrån genom att klicka på länkarna).

Save-aktivister under en manifestation i Borås sommaren 2023

Plant Based Treaty (PBT)

Under året har en grupp inom Save Sverige fortsatt att engagera sig i den internationella kampanjen för att få fler, på olika nivåer av vårt samhälle, att ställa om till växtbaserat. PBT-gruppen har deltagit på omkring tio olika evenemang och manifestationer, till exempel deltagande på Nytorgsfesten och outreach utanför restauranger och tunnelbanestationer. Tillsammans med andra organisationer genomfördes ett möte med Karin Wanngård, kommunstyrelsens ordförande i Stockholms kommun. Gruppen startade också ett samarbete med andra organisationer som Djurens rätt, Läkare för framtiden och Svensk mat- och miljöinformation. 

Aktivister för Plant Based Treaty i Stockholm

Årets djurhycklare
Under 2022 valde vi ut tre värdiga vinnare av de som beskriver djurhållning på ett överdrivet positivt sätt när djuren i själva verket lider svårt. I början av 2023 delade vi ut priset, först till vinnaren Svensk fågel, och sedan till Sverigedemokraterna och Skansen (se videoinspelningar av detta genom att klicka på länkarna). De sistnämnda får bästa betyg i bemötande i och med att de var de enda som kom ut och hade ett samtal med oss samt bjöd in oss till ett senare besök på Skansen.

Vi delade ut priset till Årets djurhycklare: Svensk fågel

Nationellt och internationellt

Styrelsen har haft styrelsemöte var tredje vecka under hela 2023 med något enstaka undantag. Där har vi tagit upp och diskuterat kring ämnen kopplade till organisationen, hur vi kan förbättra vårt arbete samt stötta våra lokalgrupper och pågående kampanjer. När vi hade flerdagsvigil i Borås passade vi i styrelsen på att samlas fysiskt för ett längre styrelsemöte. Martin Smedjeback är Sveriges country liason och har varje månad möten med Save Europa och Saves globala grupp med andra landsrepresentanter. På International Animal Rights Conference i Luxemburg samlades ett 15-tal Save-aktiva från olika länder. Där hade vi ett utställningsbord och höll flera föredrag kring Saves huvudområden. 

Save-aktivister på internationell djurrättskonferens i Luxemburg

Vi i styrelsen vill tacka alla som under 2023 har varit aktiva på något sätt i Save – TACK! Allt ifrån att vara delaktig på en vigil till att dela eller gilla save-poster gör skillnad för djuren. Ibland kan det kännas otacksamt att stå upp för djuren i vind och blåst i en värld med inbitna köttätare. Oftast märker man inte heller vilken effekt våra manifestationer har. Någon som har börjat tänka vad hon äter när hon passerat oss utanför ett slakteri, en annan som har börjat se djur som individer snarare än som en matbit när han sett någon av våra videos eller en företagsledare som introducerar växtbaserat i sitt företag efter att ha blivit påverkat av våra djurrättsliga budskap. Allt vi och andra gör för djuren har en ackumulerande effekt som i en framtid förhoppningsvis ger en värld där vi inte längre betraktar djur som något, utan som någon!