Ibland i bitande kyla, ibland i gassande solsken, ibland en eller två personer, ibland 20-30 personer. Aktivisterna i Save Movement Sverige är där för djuren vid slakterierna vid skiftande förutsättningar men alltid med hjärta för djuren. För många är det underligt att man gång på gång tar sig till ett ställe där det systematiskt dödas djur. Men många inom Save vittnar om det speciella att möta djuren så nära.

”Jag valde att engagera mig i Save för att det är ett nytt och effektivt sätt att komma offren nära. Vi möter offren öga mot öga” sa Liza Blomfagra organisatör i Skåne Pig Save till Magasinet Syre.

Engagemanget stärks ofta i mötet med djuren och djuren kan göras konkreta även för andra som hör och ser genom vår dokumentation i text, bild och video. Save har ickevåld som grundprincip något som reflekteras i hur vi bemöter folk vid slakterier, på stan eller på nätet. ”Vi ser varken slakteriet eller personalen här som våra fiender – vi är här för att bevittna djurens sista stund i livet och ta farväl”, sa Elise Hansson, initiativtagare till Borås Animal Save till Borås tidning.

 

Lokala Save-grupper

De lokala grupperna i Save är själva det bultande hjärtat i Save Movement Sverige. Det är här vi möter djuren. Det är här där fler och fler blir engagerade för djuren genom att stå vid slakterier. Under året har de nio Save-grupperna i Sverige genomfört sammanlagt 93 vigiler utanför Sveriges slakterier. Utöver detta har det genomförts manifestationer på stan, flygbladsutdelningar, studiebesök på slakteri, föredrag och annat.

Skåne Pig Save anordnade 28 st vigiler under 2018. Antalet deltagare har varierat mellan 2-30 personer med ett genomsnitt på ett ungefär är 5-9 personer per vigil.

Av dessa vigiler hade de fyra stycken med följande extrainslag: 12 juli extrainsatt vigil med anledning av överenskommelse med chaufför som skulle stanna för oss. 30 september den första söndagsvigilen. 10 december en heldagsvigil på den internationella djurrättsdagen. Ofta har det livesänts från vigilerna.

Linköping Animal Save genomförde sammanlagt 16 offentliga vigiler under 2018 och dessutom 3 manifestationer i stan. Den 28 maj var de ett knappt 20-tal aktivister på plats under en dagsvigil som varade under sex timmar. Under sommarens vigiler har de varit mellan 10 och 20 deltagare varje gång men den 14 augusti, en regnig dag, så var de hela 28 människor på plats för att uppmärksamma våldet. Den 30 oktober till 2 november arrangerades två föredrag, flygbladsutdelning på Linköpings universitet och en vigil vid Scan.

Deltagandet av 10-20 aktivister fortsatte stadigt under hösten med flera nya, stabila och återkommande aktivister som funnit oss under våren och sommaren. Även om det varit flera som bara kommit på någon enstaka vigil och även om gruppen förlorat några som valt att omprioritera i sina liv så har det ändå blivit ett beständigt gäng som inte låter några motgångar hindra dem. Utöver alla tillståndsgivna datum har flera av de aktiva, från olika håll, besökt slakteriet flertalet gånger utan skyltar, med fokus på just kontakten med de dödsdömda och för att försöka få material som påverkar.

Helsingborg Fish Save drog igång igen under slutet av året efter att ha varit overksam ett tag. Därför blev det bara en vigil under 2018, i december månad, där var fyra närvarande och väldigt taskigt väder, men ändå fina samtal.

 

 

 

Animal Save Skaraborg genomförde 10 vigiler vid tre slakterier: Skövde Slakteri, Skara Lammslakteri och Håkantorps Slakteri. De anordnade också en föreläsning där Henrik Wig pratade om sin bok Djurens förintelse vilket blev mycket lyckat med många intresserade.

 

 

 

Kalmar Animal Save genomförde 13 vigiler varav en under en heldag under året, blandat vardagar och helger. Det har varit allt från 2 till 12 deltagare. Vid två tillfällen så har Linköping Animal Save gästat dem. Save-ordföranden höll en föreläsning om Save Movement i Kalmar den 21 maj då 20 personer kom och lyssnade.

Vid Jordbrukardagen vid slakteriet i Valdemarsvik var det tre personer från Save-gruppen som demonstrerade. De gick in i slakteriet där det var “slaktdjursbedömning” och dokumenterade. En av dem blev också intervjuad av den lokala radion om upplevelsen.

 

 

Göteborg Fish Save arrangerade 7 vigiler under året varav fem av dem var utanför Feskekörka, en utanför Feskarbrönderna och en i Göteborgs skärgård. En av vigilerna genomfördes i samband med World day for the end of fishing.

Gruppen deltog vid ett tillfälle vid en aktion för att plocka skräp längs kusten tillsammans med andra grupper.

 

 

Uppsala Animal Save genomförde 7 vigiler utanför Lövsta Kött varav en av dem var under en heldag. Under våren var två av gruppens medlemmar inbjudna på studiebesök till Lövsta-slakteri något en av dem skrev om här.

De arrangerade också ett föredrag om Save-rörelsen på Uppsala universitet med Alex Bez från Kanada och Lena Ella från Österrike.

 

 

Katrineholm Chicken Save höll sin första vigil den 26 juni. Sammanlagt höll Katrineholm Chicken Save 7 vigiler under 2018. Då kycklingar transporteras i stängda lastbilar har det varit svårt att få någon kontakt med djuren. Endast vid ett tillfälle har de fått kontakt. Då hörde aktivisterna och fick med på film, panikslagna kycklingskrik från ett ventilationshål på transporten.

Ibland har de även gått upp till “stora vägen” för att visa sitt budskap på deras skyltar till förbipasserande, för att de ska göra kopplingen till det dolda slakteriet bakom skogen. Under sommarmånaderna har vigiler ibland avslutats med en demonstration och outreach i Katrineholm city eller resecentrum.

 

Borås Animal Save bildades under sommaren 2018 och har haft 4 vigiler under året vid Dalsjöfors kött AB. På detta slakteri kommer man väldigt nära där grisarna lastas av och därför kan man höra deras skrik väldigt tydligt.

Den 14 augusti hölls en workshop i hur man pratar med köttätare i Göteborg något som arrangerades av aktivister från Borås Animal Save.

 

 

 

Nationellt
Styrelsen har haft 22 styrelsemöten under det gångna året. Vårt mål i styrelsen för Save Movement Sverige är att underlätta för existerande Save-grupper samt möjliggöra för nya Save-grupper att bildas. Under året har styrelsen sökt och fått beviljat bidrag från Save Movement Found som ska vara till 2019.

Det arrangerades ett Save-föredrag på Gotlands djurfristad 7 juli. Den 18 augusti sprang fyra personer Midnattsloppet i Stockholm och samlade genom detta in 10 245 kr till Save Sverige. Save Sverige hade ett utställningsbord på Linköping Vego den 10 februari där det fördes samtal med intresserade. Ett VR-set fanns också på plats där besökare kunde få sig en inblick i hur det är att vara på insidan av en gård och ett slakteri utifrån ett djurs perspektiv.

 

 

Berlinmötet för Save-aktiva

Internationellt
Den 16-19 april hade vi besök av Alex Bez från Kanada och Lena Ella från Österrike. De hade två föredrag om Save och om effektiv kommunikation kring veganism. De var också med på vigiler i Uppsala, Katrineholm och Linköping. Den 21-23 september representerade Martin Smedjeback Save Sverige på ett internationellt Save-möte i Berlin. Där höll han ett föredrag om hur vi mer effektivt kan jobba med media. I maj var Smedjeback på djurrättsläger i Danmark där han var med på den första Save-vigilen i Århus, där kunde man komma djuren riktigt nära. Han var också med den 18 juli på Finlands första Save-vigil och höll i samband med detta föredrag om effektiv kommunikation för djuren. Under året har Smedjeback varit med på möten via nätet med ”regional liasons” för att kontinuerligt diskutera det globala samarbetet inom The Save Movement.

Media
Det har varit en hel del media, framför allt lokala dagstidningar men även radio och tv, som har rapporterat om Save under året. Sjutton av årets artiklar har vi samlat här

En av de händelser som blev mest omskriven var i somras när korvgrillare anordnade en ”motdemonstration” mot Skåne Pig Saves vigil.

En annan uppmärksammad händelse var den hatstorm som kom efter en av Borås Animal Saves vigil som byggde på ett falskt rykte om att gruppen hade blockerat slakteriet.

 

 

Sociala medier
Vårt främsta sätt att nå ut med vårt budskap har varit genom Facebook.

Varje lokalgrupp har sin egen Facebook-sida och Save Movement Sverige har också en.

På Youtube har vi lagt upp några av de videos vi har gjort från vigils.

Instagram har använts av Skåne Pig Save, Linköping Animal Save, Göteborg Fish Save och Save Movement Sverige för att dela foton från våra vigils och annat.

Vi har livestreamat mer under 2018 än tidigare. Förutom att sprida genom gruppernas egna kanal så postar deltagarna på vigil även i sina egna privata kanaler.

 

Utmaningar
Flera av grupperna har försökt att på olika sätt få igång en dialog med ”sitt” lokala slakteri. Trots upprepade försök har det oftast mötts av ointresse från slakterierna med undantag för Lövsta kött som bjöd in till studiebesök på sitt slakteri.

Under året är det många av slakterierna där vi har grupper som har byggt staket, satt upp presenningar, stoppskyltar med mera för att försvåra för oss att komma nära slakteriet och få insyn till slakterierna. Dessa försök har dock ganska sällan utgjort några egentliga hinder för oss att få insyn. 

En annan utmaning har varit att få kontakt med djuren. Oftast kör djurtransporterna snabbt förbi oss och ibland med helt stängda luckor. Vi har vid några tillfällen ställt oss framför transporterna för att få dem att stanna ett par minuter så att vi kan få kontakt med djuren. Det har fungerat vid några tillfällen men ofta har lastbilarna bara kört på vilket har gjort att vi har varit tvungna att hoppa undan för att inte bli påkörda.

Man skulle vilja tro att slakterierna skulle vilja undvika framtida olyckor genom att komma fram till en överenskommelse med oss att de t.ex. går med på att frivilligt stanna så att vi får tillfälle att få kontakt med djuren en kort stund.

Slutord
Det är lätt att känna tacksamhet till alla de personer som besöker slakterier i Sverige genom en eller flera Save-vigiler. Enskilda individer kan göra ett besök eller tjugo under ett år. Varje besök är värdefullt. Djuren som vi möter kan få en vänlig blick innan slutet. Även om det kan vara nog så viktigt så är det ändå vårt hopp om att dödandet ska få ett slut som främst driver oss. Vi tror inte att dödandet upphör om vi inte blir fler som ser och agerar mot våldet inne på  Sveriges slakterier. Därför kommer vi att fortsätta att besöka platserna där miljontals djur dödas i Sverige varje år. Vi kommer att återkomma till de platser vi redan har grupper och även starta nya grupper till de slakterier som ännu inte har fått besök av djurvänner. Tillsammans med hundratals andra grupper runt om i världen hoppas vi få vara en del av den globala djurrättsrörelsen som helt förändrar hur vi betraktar och behandlar djur i vårt samhälle.