Vårt uppdrag

Save Movement Sverige håller manifestationer, vigiler, utanför slakterier för att vara vittnen till de miljoner djur inom livsmedelsindustrin som helt i onödan blir fråntagna livet varje dag. Vi vill uppmärksamma allmänheten om hur villkoren för djuren ser ut. Att vara vittne till de levande djur som vi konsumerar som objekt och produkter har en djupgående inverkan på våra val och attityder gentemot dessa individer som till största del lever undangömda från all insyn. Att vittna och känna de djurs lidande som snart ska dödas stärker oss i vår målsättning att få ett slut på djurförtrycket. För att nå en värld utan våld och förtryck tror vi på att använda oss av kärlek, empati och omtanke som riktar sig till alla oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller art.

Vid slakteriet

Var lugn: Djur kan vara känsliga för mänsklig kontakt. Gå fram till slaktbilen långsamt, lugnt och tyst för att inte orsaka djuren mer rädsla än vad de redan känner.

Ljud: Djur är mycket känsliga för ljud och befinner sig redan under mycket stress. Tala med en mjuk och tyst ton.

Vatten: Erbjud vatten till djuren om det är varmt. Spreja eller kasta inte vatten mot dem eller i slaktbilen. Om de inte tar emot det vatten du erbjuder så sluta.

Beröring: Var försiktig i interaktionen med och vid beröringen av djuren. Det sker på djurens villkor.

Säkerhet

  • Var försiktig när du går fram till slaktbilen på sidan. Chaufförerna kan ha svårt att se dig.
  • Stå kvar på marken, klättra inte på slaktbilen.
  • Ställ dig inte framför en djurtransport eftersom vi inte kan lita på att de stannar.
  • Akta dig för trafik från alla håll.

Interaktion med chaufförer och anställda på slakterier

Kommunicera med chaufförer, anställda och polis på ett respektfullt sätt. Vi är där för att uppmuntra till fred och till ickevåld. Skulle provokationer förekomma från anställda, svara då på ett lugnt och positivt sätt. Motverka våld med vänlighet och kärlek.

Kontakt med allmänheten

Var fredlig och positiv. Bemöt negativa kommentarer med vänlighet. När du inte står vid slaktbilen som vittne åt djuren, håll en av skyltarna med Saves budskap vid sidan om eller dela ut flygblad och tala med förbipasserande. Om du behöver en paus gå då bort en bit från området och kom tillbaka när det känns bra. Vi kan prata med varandra under manifestationen men vi ska ändå sträva efter att hela tiden hålla fokus på manifestationens syfte. Djuren behöver oss!

Vem får komma?

Alla är välkomna till våra manifestationer så länge våra riktlinjer följs. Du är välkommen oavsett vilken kost du har så länge du kommer för att du känner för djurens situation. Vi välkomnar individer av alla åldrar, kön, sexualitet, funktionsvariationer, etnicitet och bakgrund. Du behöver inte vara medlem i vår förening för att komma på en manifestation. Ta gärna med en kompis eller två!

Trygghet i Save

I Save Movement Sverige är vi toleranta gentemot olika åsikter och levnadssätt, men vi tolererar inte övergrepp eller diskriminering. I vår förening ska alla kunna känna sig trygga och accepterade oavsett vem du är. Om det ändå skulle inträffa något övergrepp eller diskrimineringen inom vår rörelse så vill vi gärna höra om det så att vi kan hantera det. Om du själv blivit utsatt eller känner någon inom vår förening som blivit utsatt så kontakta gärna våra diskrimineringsombud – Alexis Winoy och Elin Lundell – genom att mejla till diskrimineringsombud@savemovementsverige.se