Save-rörelsens riktlinjer

Vårt uppdrag

Vi håller i manifestationer (”vigils”) utanför slakterier för att vara vittnen till alla miljoner djur inom livsmedelsindustrin vars liv tas i onödan varje dag, och för att uppmärksamma allmänheten om deras situation. Att vara vittne till de djur som vi konsumerar har en djupgående effekt på våra val och vår attityd gentemot dessa levande och kännande individer som mestadels lever undangömda från allmänheten. Att bevittna och att känna deras lidande, se dem som de unika, individuella individer som de är kommer att stärka oss i vårt mål att få slut på deras lidande. För att få slut på våld och förtryck tror vi på att vi måste använda oss av kärlek och omtanke för alla individer, oavsett kön, etnicitet eller art.

Respekt mot djur

 • Var lugn: Djur kan vara känsliga för mänsklig kontakt. Gå fram till slaktbilen långsamt, lugnt och tyst för att inte orsaka djuren mer rädsla än vad de redan känner.
 • Ljud: Djur är mycket känsliga för ljud och befinner sig redan under mycket stress. Tala med en mjuk och tyst ton.
 • Vatten: Erbjud vatten till djuren. Spreja eller kasta inte vatten mot dem eller in i slaktbilen. Om de inte tar emot vattnet du erbjuder så sluta.
 • Beröring: Var försiktig i interaktionen med och beröringen av djuren.

Säkerhet

 • Var försiktig när du går fram till slaktbilen. Chaufförerna kan inte eller har svårt att se dig.
 • Behåll fötterna på marken, klättra inte på slaktbilen.
 • Akta dig för trafik från alla håll.

Interaktion med chaufförer och anställda på anläggningen

 • Kommunicera med chaufförer, anställda och polis på ett respektfullt sätt. Vi är där för att uppmuntra fred.
 • Skulle provokationer förekomma från anställda, svara på ett lugnt och positivt sätt.
 • Motverka våld med kärlek och vänlighet.

Kontakt med allmänheten

 • Var fredlig och positiv. Bemöt negativa kommentarer med vänlighet.
 • När du inte står vid slaktbilen för att vara vittne till djuren, håll i en skylt vid sidan av vägen eller dela ut flygblad. När du behöver en paus från bådadera, gå en bit från området och återkom sedan. På så vis förmedlar vi vårt budskap på ett seriöst sätt. Låt oss använda denna korta tid till att tala för djuren så effektivt som möjligt. De behöver oss!

Vem får komma?

Alla är välkomna till våra manifestationer så länge våra riktlinjer följs. Du är välkommen oavsett vilken kost du har, så länge du kommer dit för att du bryr dig om djur. De behöver inte vara medlem i vår förening för att komma på en manifestation. Ta gärna med en kompis eller två!

Kontakt:

info@savemovementsverige.se | 070-2579097