Verksamhetsberättelse för Save Movement Sverige 2017

Det har varit händelserikt – detta första år för Save Movement Sverige (förkortas Save nedan). Nedan följer en sammanfattning av vad som har hänt under 2017.

Vigil med Skåne Pig Save

Lokalgrupper

Skåne Pig Save startades redan i december 2016 men resten av Save-grupperna i Sverige bildades under 2017. Den huvudsakliga aktiviteten vi har i Save kallar vi en vigil. Med det menar vi en manifestation utanför ett slakteri där vi står med skyltar i solidaritet med djuren som snart ska dödas. Vi försöker även få kort kontakt med djuren och att dokumentera dem innan de körs in för slakt.

Skåne Pig Save hade 11 vigils i Kristianstad varav en av dem var under en hel dag. De arrangerade också en manifestation vid en köttdisk i en livsmedelsbutik. Helsingborg Fish Save hade 3 vigils under året i Helsingborgs hamn. Linköping Animal Save hade 10 vigils vid slakteriet i Linköping samt två kortare besök där djuren endast dokumenterades. Kalmar Animal Save hade 8 vigils vid slakteriet i Kalmar och var också på ett studiebesök inne i samma slakteri. Animal Save Skaraborg hade 4 vigils vid slakteriet i Skövde och en vid fågel-slakteriet i Håkantorp. Göteborg Fish Save har haft två vigils vid fiskauktionen i Göteborg. Uppsala Animal Save har haft två vigils utanför slakteriet Lövsta kött. På Gotland hade vi en vigil under året men där har ännu inte skapats en grupp.

Save på Vegomässan i Stockholm

Vegomässor

Save var med på Vegomässan i Stockholm och Vegfest Västerås under året. Där var vi utställare och hade med oss tv där vi visade videos från våra vigils. Vi gav ut flygblad om Save och sålde Save-t-shirts. Vi pratade också med folk och bjöd in intresserade att skriva upp som intresserade av Save. Intresset var stort på båda tillställningarna.

Internationellt

Save Movement Sverige var med på Veganes sommerfest i Berlin, Veggie World i Bryssel och International Animal Rights Conference i 

Save på Veggie World i Bryssel

Luxembourg. Vi medverkade genom att ordförande (Martin Smedjeback) var utställare tillsammans med andra från den internationella Save-rörelsen. Syftet var att informera om och inspirera till att nya Save-grupper skulle bildas. Dessa aktiviteter eller resorna dit finansierades inte genom Save Movement Sverige.

Årsmöte

Vårt allra första och konstituerande årsmöte hölls den 24 april i Linköping. Vi antog föreningens stadgar. Dessa valdes som styrelseledamöter på ett år: Martin Smedjeback (ordförande), Martina Sögaard, Henrik Salomonsson, Ebba Nilsson, Freddy Johansson, Rebecca Zhu Hansson. Till revisorer valdes Staffan Andersson (ordinarie) och Jonas Norberg (suppleant). Till valberedning valdes Jessica Thiel och Tobias Linné.

Styrelsen

Styrelsen har haft möten 11 gånger under året.

Hemsida

Under året sjösatte vi www.savemovementsverige.se för att ge information och inspirera till fler Save-aktiviteter och att informera om hur djuren behandlas och att vi inte behöver utsätta djur för något våld.

Media

Det har varit mycket media, framför lokala dagstidningar men även radio, som har rapporterat om Save under året. Mest media har vi fått när respektive lokalgrupp har gjort sina första vigils. En del fick vi också efter studiebesöket på slakteriet i Kalmar.

Sociala medier

Vårt främsta sätt att nå ut med vårt budskap har varit genom Facebook. Varje lokalgrupp har sin egen Facebook-sida och Save Movement Sverige har också en. På Youtube har vi lagt upp några av de videos vi har gjort från vigils. Instagram har använts av Skåne Pig Save och Linköping Animal Save för att dela foton från våra vigils.

Ekonomi

Ett tag efter grundandet av förening så skaffade vi ett bankkonto med tillhörande Swish (123 209 00 66) och bankgiro (5206-2825) dit de som vill stödja eller bli medlemmar kan skicka in pengar. En anonym amerikansk givare donerade 66 000 kronor till vår förening vilket utgjorde merparten av våra inkomster under året. Se resultat och balansräkning för mer info.

Medlemmar

I Save är de viktigaste personerna de som kommer på våra vigils och andra aktiviteter. Detta är alla som väljer att stödja våra riktlinjer välkomna att göra oavsett om man är medlem eller inte. Men man kan också formellt bli medlem i föreningen genom att betala in 50 kr under verksamhetsåret. Eftersom vi inte har satsat på att rekrytera medlemmar under året så har medlemsantalet varit lågt.

Slutord

Den snabba tillväxten av lokala Save-grupper i Sverige (och i världen) säger något om att Save har fyllt en lucka i djurrättsrörelsen. Att fokusera på slakterierna, på dödandet av djuren, är något som man i djurrättsrörelsen missat i hög grad. Det är extra glädjande att se att många av de som har blivit aktiva i Save inte varit aktiva för djurrätt tidigare. Vi hoppas på ett ännu mer händelserikt år 2018.