​I enlighet med nya dataskyddslagen, GDPR, har vi i Save Movement Sverige formulerat vår integritetspolicy. Här finns information om hur vi hanterar uppgifter från privatpersoner.

Vilka uppgifter har vi?
Vi samlar endast de uppgifter vi får in från den som blivit medlem eller på andra grunder gett sin kontaktinformation till oss. Oftast är det endast e-postadressen till respektive medlem.

Vem har tillgång till uppgifterna?
Styrelsen och andra aktiva personer inom rörelsen kan komma att få del av uppgifterna. Vi använder oss av Google Drive för datalagring och på Swedbank finns en del e-postadresser till de som har anmält sig som medlemmar.

Hur används de?
Uppgifterna används endast i syfte att informera om våra aktiviteter.

I vilket syfte sparar vi uppgifterna?
Uppgifterna sparas för att i framtiden kunna informera medlemmar, före detta medlemmar samt andra intresserade om vår rörelse.

När tas uppgifterna bort?
Uppgifterna tas bort om personen kontaktar oss och ber oss ta bort de uppgifter vi har. Ni kan ta kontakt med oss genom att mejla till info@savemovementsverige.se. Hit kan ni också skriva om ni vill veta vilka personuppgifter vi eventuellt har på er.