Vi lever i en tid där klimatkrisen hotar vår existens. Förutom en global uppvärmning som blir allt värre så plågas jordklotet av minskad biologisk mångfald, skövling av skog, artdöd, jorderosion, vattenbrist och döda hav. Oftast är dessa miljöproblem sammanlänkande och en följd av människans exploatering av jorden. Att minska på fossila bränsle är nödvändigt men räcker inte att för att lösa dessa problem. Vi behöver också ändra vårt matsystem. Djurindustrin bidrar till klimatkrisen, framför allt genom utsläpp av metan, en extremt potent växthusgas. Forskarna i IPCC – FN:s mellanstatliga klimatpanel – har sagt att om vi ska hålla oss under 1,5 graders uppvärmning så måste vi skära ner på metanutsläppen. Om vi inte ändrar vår matproduktion så får vi ett klimat där det blir allt svårare att upprätthålla liv.

Trots att jordbruket spelar en stor roll när det gäller dagens klimatkris så lyfts sällan denna fråga vid förhandlingar och diskussioner kring klimatet. FN:s Parisavtal lyfter inte ens jordbruket trots att det bidrar så mycket till vår globala uppvärmning. Den självständiga tankesmedjan Chatham House skrev i en rapport 2014: ”För att uppnå klimatmålen är det ett måste att skifta den globala efterfrågan på kött och mjölkproduktion.”

Målet för The Plant Based Treaty, det växtbaserade avtalet, är att sätta stopp för kollapsen av ekologiska system genom en övergång från ett jordbruk fokuserat på djur till ett med växter i centrum. Detta avtal har tre delar: Stoppa, styra om och återställ. 1. Stopp av nya djurfabriker och slakterier, inklusive fiskodlingar och industrifiske. 2. Styr om till växtbaserad mat och lyft fram detta som en viktig del i alla planer för ett hållbart klimat. 3. Återställ skogar och natur till hållbara ekosystem, skydda större delar av hav och sjöar genom förbud av fiske.

Du kan skriva på The Plant Based Treaty som individ, förening, företag eller stad. Gå till plantbasedtreaty.org för att skriva på.

 ”Eftersom produktionen av kött och mjölkprodukter är en av de största bidragen till klimatnödläget så är det tydligt att vi inte kan lösa denna kris utan att ställa om till växtbaserat. Förändringen är nödvändig och jag stödjer The Plant Based Treaty; för djuren, för planeten och för mänsklig hälsa.” Moby

Moby at Bardot Hollywood. Foto av Justin Higuchi

Vill du göra mer än att skriva på? Kontakta info@savemovementsverige.se för att höra hur du kan hjälpa till att verka för detta avtal i Sverige!

The Plant Based Treaty är ett initiativ från internationella Animal Save Movement. I Sverige är det bland andra Animal Save Sweden som driver kampanjen.

PBT under en klimatdemonstration 2022