”Vi är här för att uppmärksamma det oerhörda våld som sker innanför dessa väggar varje dag”, sa Catherine Rindstig till Svt Småland när de med den nya gruppen Öland Chicken Save stod utanför Guldfågel i Mörbylånga.

”Det finns djur som dödas här och det behöver uppmärksammas överallt”, sa Stina Samuelsson, en av initiativtagarna till Animal Save Dalarna, till Svt när de hade sin första manifestation i juli.

”Målet med att få människor att se grisar som individer och att kunna leva sina liv utan att döda andra kännande varelser”, sa Liza Blomfagra till Expressen under femdagarsvigilen i Kristianstad under sommaren.

Egentligen borde vi inte behövas. Att påtala att det sker massvist dödande och att detta är fel är något som ju egentligen inte skulle behövas sägas. Men de allra flesta av oss deltog i våldet indirekt genom att tidigare äta av kropparna som kom ut från slakterierna. Vi gjorde det oreflekterat. Vid någon tidpunkt insåg vi dock att vår empati med djur förhindrade oss att delta i konsumtionen av dem. Senare räckte det inte för oss att avstå från våldet utan vi ville också aktivt stå upp för djuren. Detta gör att Save-rörelsen idag finns med massor av aktiva i olika delar av vårt land, och resten av världen. År 2019 präglades av nya Save-grupper i Sverige och att vi för första gången hade flerdagsvigiler på flera ställen i landet.

Lokala Save-grupper

De lokala grupperna i Save är själva det bultande hjärtat i Save Movement Sverige. Det är här vi möter djuren. Det är där fler och fler blir engagerade för djuren genom att stå vid slakterier. Under året har de 14 Save-grupperna i Sverige genomfört sammanlagt 177 (!) vigiler utanför Sveriges slakterier och ibland manifestationer på stan. Vi vågar gissa att aldrig tidigare i Sveriges historia har svenska slakterier besökts så ofta av djurrättare som under 2019!

Utöver detta har det genomförts flygbladsutdelningar, middagar, filmvisningar, föredrag och annat. Deltagarantalet på vigilerna har varierat från 1 till 40 personer. Nedan redogörs något av vad varje lokalgrupp gjorde under 2019.

Kristianstad Pig Save anordnade 43 vigiler. Av dessa var det en femdagarsvigil, två heldagsvigiler och en julvigil i Helsingborg tillsammans med Helsingborg Fish Save och Hörby Animal Save. Gruppen hade även en fotoutställning med föreläsning samt en middagsträff för aktiva på Vegegården i Malmö. Gruppen bytte under året namn från Skåne Pig Save till det mer passande Kristianstad Pig Save nu när vi har flera Save-grupper i Skåne.

Helsingborg Fish Save anordnade 11 vigiler. Den sista var en julspecial där även Kristianstad Pig Save och Hörby Animal Save deltog.

Hörby Animal Save i södra Skåne såg dagens ljus under sommaren 2019. Under resterande året blev det totalt sex vigiler. Av dessa var en av dem en julvigil i Helsingborg med Helsingborg Fish Save och Kristianstad Pig Save.

Linköping Animal Save genomförde sammanlagt 17 vigiler utanför slakteriet varav en tredagars och en heldagsvigil. Det blev dessutom några manifestationer på stan till exempel den 26 maj när alla djurmödrar uppmärksammades.

Animal Save Skaraborg genomförde 19 vigiler vid Skövde Slakteri, Skara Lammslakteri, Håkantorps Slakteri och även vid en fiskehamn. Gruppen arrangerade också en filmvisning på Skövde slakteri med filmmaterial som de fått från en tidigare arbetare på slakteriet! De arrangerade också två middagar med föreläsning.

Kalmar Animal Save genomförde 20 vigiler varav två heldagsvigiler. De arrangerade en föredragskväll med tre olika föreläsare där ett tjugotal personer deltog.

Göteborg Fish Save arrangerade fem vigiler.

Uppsala Animal Save genomförde 3 vigiler utanför Lövsta Kött.

Katrineholm Chicken Save hade 8 vigiler under 2019.

Borås Animal Save har haft vigiler 20 vigiler vid Dalsjöfors kött AB. På detta slakteri kommer man väldigt nära där grisarna lastas av och därför kan man höra deras skrik väldigt tydligt.

Örebro Animal Save föddes i början av 2019. Under året blev det tio vigiler, en föredragskväll och en mindre manifestation i centrala Örebro.

Öland Chicken Save blev till i maj 2019 och hade sex vigiler vid slakteriet och tre manifestationer på mer publika platser.

Visby Animal Save hade sex vigiler.

Animal Save Dalarna tillkom under sommaren 2019 och har haft fem vigiler. De anordnade också en föreläsning med Stina Johansson, en allhelgonamanifestation och demo med A.R.E.

Stockholm Climate Save blev första klimatgruppen inom Save Sverige när den hade sin första manifestation utanför Arlas kontor i början av hösten och hade ytterligare en, då utanför lobbyorganisationerna LrF och Svenskt kött.

Styrelsen 2019

Nationellt

Styrelsen har haft 25 styrelsemöten under det gångna året. Vårt arbete har fokuserat kring hur vi ska kunna stötta befintliga Save-grupper i Sverige och uppmuntra till nybildning av fler grupper. Vi sökte och fick beviljat bidrag från Save Movement Found. Dessa har gått till lokala grupper men också till att anställa Stina Johansson. Hon jobbade på halvtid från april till oktober. Hennes huvudsakliga uppgifter var att ta initiativ till nya grupper och stärka befintliga. Förutom att ta initiativ till några av vigilerna ovan så arrangerade hon också vigiler vid två tillfällen vid kycklingslakteriet Torsåsens fågelprodukter i Falkenberg, en gång vid Dahlbergs slakteri i Brålanda och en vid slakteriet KLS Ugglarp nära Trelleborg.

Den 17 augusti sprang fyra personer Midnattsloppet i Stockholm och samlade genom detta in pengar till Save Sverige.

Bland Save-aktivisterna efterfrågades nationella möten. Ett sådant arrangerades den 22-23 november i Skövde då vi bland annat hade workshops och föredrag kring hur vi blir mer hållbara som aktivister och aktivistgrupper och hur vi kan tänka strategiskt kring djurrätt.

Ett exempel på de nya loggorna

Internationellt

Den största internationella förändringen internationellt i Save-rörelsen har varit bytet av loggor och namn. The Save Movement har blivit The Animal Save Movement. Under detta namn ryms Saves tre grenar: Animal Save, Climate Save och Health Save. Det har också gjorts en ”rebranding” där varje lokalgrupp i Save runt om i världen ombads att byta logga för att göra Save mer igenkännbart var man än vänder sig i världen. Bland Sveriges Save-grupper gjordes detta med vånda då man hade fäst sig vid sina fina lokala loggor. Save Movement Sverige kommer att behålla vårt svenska föreningsnamn. Men internationellt och på Facebook bytte vi till namnet Animal Save Sweden.

 Under tre dagar i april arrangerade vi den första Nordic Save conference. Ett fyrtiotal deltagare från Sverige, Danmark och Norge pratade om hur vi bättre kan stå upp för djuren. Vi hade även tre vigiler för djuren under dessa dagar.

Svenska Save-aktivister deltog ibland på vigiler utanför Sverige som till exempel när fem av oss var med Torun Animal Save i Kutno, Polen, på en femdagarsvigil i maj.

Stina Samuelsson blev under året den svenska representanten för internationella Save. Hennes roll är att vara en kommunikationskanal mellan oss i Sverige och den internationella nivån av Save.

Media

Det har varit en hel del media, framför allt lokala dagstidningar men även radio och tv, som har rapporterat om Save under året. Framför allt kring nystartade grupper. Sjutton av årets artiklar har vi samlat här: http://savemovementsverige.se/media/ 

Kampanjbild för Allhelgona

Sociala medier

Från styrelsens sida har vi tagit initiativ till en allhelgona- och en julkampanj där vi har erbjudit Save-grupperna att arrangera vigiler i samband med dessa och använda de bilder och texter vi tagit fram för respektive kampanj.

Vårt främsta sätt att nå ut med vårt budskap har varit genom Facebook. Varje lokalgrupp har sin egen Facebook-sida och Animal Save Sweden har också en. På Youtube har vi lagt upp några av de videos vi har gjort från vigiler. Instagram har använts av Kristianstad Pig Save, Linköping Animal Save, Göteborg Fish Save och Animal Save Sweden för att dela foton från våra vigiler och annat. Förutom att sprida genom gruppernas egna kanal så postar deltagarna på vigiler även i sina egna privata kanaler.

Exempel på förbudsskyltar som är tänkta att försvåra vår kontakt med djuren

Utmaningar

Som tidigare har många slakterier ansträngt sig för att försvåra våra möjlighet att komma nära slakterier och få kontakt med djuren. Ibland har även polis och kommun vägrat ge oss tillstånd till att stå på ställen där vi tidigare stått utan problem. Något vi ibland har accepterat och ibland utmanat.

En del slakterier ligger långt ifrån där människor brukar röra sig och vid dessa ställen är det en utmaning att komma ut med vårt budskap till allmänheten. Här är vi mer utelämnade till sociala medier än vid de ställen som ligger mer centralt belägna.

Som framgår ovan så har vi lyckats starta flera grupper men oftast skulle vi önska att fler deltagare hade möjlighet att komma. Eftersom vigilerna oftast arrangeras under normal arbetstid på vardagar är det förståeligt att inte alla kan komma eftersom det för vissa krockar med lönearbete. Men det kan finnas andra faktorer som gör att inte fler kommer, som att många upplever att det är känslomässigt jobbigt att stå vid ett slakteri. Utan att förneka detta så brukar vi peka på hur vi emotionellt stöttar varandra och hur många som känner en djup mening efter att ha varit vid en vigil utanför ett slakteri.

Slutord

Så länge någon ser en gris, ko, fisk eller kyckling som en måltid, och inget mer, kan det verka märkligt för hen att det är några som står vid slakterier utrustade med skyltar och kameror. Men vi vet att de allra flesta också har en inneboende förmåga att se på djur med empati och omsorg. De flesta reagerar med avsky när de ser våld mot djur. Här i ligger hoppet. Om vi kan få fler att se sitt kluvna förhållningssätt och välja empati framför köttnormen så kan det innebära slutet på slakterierna. För att det ska ske så behöver vi bli fler som pekar på det som de flesta inte vill tänka på – nämligen de dödligaste ställena i Sverige: slakterierna.

Ibland kan det kännas riktigt tungt som djurrättsaktivist. Man kan prata om djurrätt tills tungan blir matt och stå vid otaliga slakterier utan att det gör någon synbar skillnad. Men då är det viktigt att komma ihåg att vi inte alltid ser förändringen hos folk. Förändringen kan till och med ske på insidan av en person utan att hen själv märker det. Och det handlar inte endast om att få folk att göra upp med sitt köttätande. Det handlar också om att inspirera och stötta de som redan håller med oss i sak men som ännu inte har blivit aktiva för djuren. För det är med fler aktivister som vi har en reell chans att avsluta djurförtrycket och dödandet.

Ett varmt tack till alla er som under året har engagerat er i Save för djurens skull! Tillsammans gör vi skillnad och vi kommer att i bästa fall titta tillbaks på denna tid i mänsklighetens historia som ett mörkt kapitel, från en ljusare framtid!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.